รวมข่าวสารงานราชการ

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัคร 2558

หน่วยงาน : กรมการแพทย์
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
เงินเดือน : – บาท
จำนวน : – ตำแหน่ง
ตำแหน่ง :

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางเว็บไซต์
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล1

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร 2558 ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านสถิติ) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินเดือน : –
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ (ทางด้านสถิติ)
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัคร 2558 ตำแหน่งมัณฑนากร 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง :
มัณฑนากร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 2558 ตำแหน่งช่างทั่วไป 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
ช่างทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปวช.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558/span>

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัคร 2558 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
พนักงานราชการทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558/span>

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม รับสมัคร 2558 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จ.นราธิวาส 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558/span>

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร 2558 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558/span>

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัคร 2558 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558/span>

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

agr04

กรมประมง รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมประมง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ)
ระดับการศึกษา : ปวช.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

agr04

กรมประมง รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (สงขลา) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมประมง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (สงขลา)
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

agr04

กรมประมง รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมประมง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา,ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งพนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กองทัพเรือ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (สถาบันโรคผิวหนัง) 2 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมการแพทย์
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยพยาบาล (สถาบันโรคผิวหนัง)
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันโรคผิวหนัง) 2 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมการแพทย์
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
พนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันโรคผิวหนัง)
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยาศึกษาตอนค้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

agr04

กรมประมง รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมประมง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รับสมัคร : ข้าราชการ
ตำแหน่ง :
1.นิติกรปฏิบัติการ
2.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
3.นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท.,ปริญญาตรี
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางเว็บไซต์
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก)

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร : พนักงานราชการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก)
ตำแหน่ง :
1.นักการแพทย์แผนไทย
2.นักวิชาการพัสดุ
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4.นักจัดการงานทั่วไป

ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสอนที่โรงเรียนบ้านนาพญา สพป.สตูล

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน ปฏิบัติงานสอนที่โรงเรียนบ้านนาพญา สพป.สตูล
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ(โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสถิติ(โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการช่างศิลป์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนักบัญชี 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
นักบัญชี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครฯ 2558 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครฯ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านป่าฝาง 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านป่าฝาง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครฯ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเขาจีน 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเขาจีน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครฯ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสาครเหนือ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา : ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ 2558

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 1) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 1)
ระดับการศึกษา : ปวช.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ 2558

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 1) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 1)
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ 2558

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 1) 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 1)
ระดับการศึกษา : ปวช.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
พนักงานเขียนแบบ
ระดับการศึกษา : ปวส.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมที่ดิน
รับสมัคร : ข้าราชการ
ตำแหน่ง :
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล
ระดับการศึกษา : ปวส.,ปวส.,ปวท.
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล 29 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมที่ดิน
รับสมัคร : ข้าราชการ
ตำแหน่ง :
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล
ระดับการศึกษา : ปวส.,ปวส.,ปวท.
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 2 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมที่ดิน
รับสมัคร : ข้าราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
ระดับการศึกษา : ปวส.
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(BOI) รับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 10 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รับสมัคร : ข้าราชการ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 18 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมที่ดิน
รับสมัคร : ข้าราชการ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
ระดับการศึกษา : ปวส.
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แต่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558